Συμβουλές και σεμινάρια

Δεν απαιτείται καμία ικανότητα συναλλαγών για τη δημιουργία και την εφαρμογή στρατηγικών συναλλαγών μέσω του Bitcoin Smarter εργαλεία.

Ωστόσο, πρέπει να έχετε τις βασικές αρχές συναλλαγών κρυπτογράφησης στα χέρια σας για να πετύχετε. Η μη τήρηση αυτών των αρχών είναι πιθανό να οδηγήσει σε αρνητικό αποτέλεσμα συναλλαγών. Διαβάστε παρακάτω για μια εις βάθος ματιά σε αυτές τις αρχές συναλλαγών.

Μάστερ τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση

Η εμπορική έρευνα πραγματοποιείται μέσω τεχνικής και θεμελιώδης ανάλυσης. Η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη ποσοτικών δεδομένων. Τα δεδομένα τιμών είναι ένα καλό παράδειγμα ποσοτικών δεδομένων. Μπορείτε να μελετήσετε ιστορικά δεδομένα τιμών για να προβλέψετε μελλοντικά μοτίβα τιμών.

Η θεμελιώδης ανάλυση περιστρέφεται γύρω από ποιοτικά δεδομένα. Παραδείγματα ποιοτικών δεδομένων είναι τα νέα και τα γεγονότα της αγοράς. Η ανάλυση των ειδήσεων και των γεγονότων θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τις αλλαγές τιμών που βασίζονται στις ειδήσεις.

Εξοικειωθείτε με τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου

Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για επιτυχημένες συναλλαγές. Είναι πιθανό να αποτύχετε εάν δεν καταλάβετε τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.

Οι ποιοτικοί μεσίτες πρέπει να παρέχουν επαρκή εργαλεία για να σας βοηθήσουν να κατακτήσετε τη διαδικασία. Προσφέρουμε πρόσθετα εργαλεία για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον κίνδυνο. ο Bitcoin Smarter τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο συναλλαγών κατά περισσότερο από 50%.

Οι αγορές κρυπτογράφησης αλλάζουν γρήγορα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος συναλλαγών. Δεν πρέπει να τοποθετείτε όλες τις αποταμιεύσεις σας σε συναλλαγές κρυπτογράφησης.