Tips og veiledninger

Ingen handelsferdigheter kreves for å bygge og implementere handelsstrategier gjennom Bitcoin Smarter verktøy.

Du må imidlertid ha de grunnleggende kryptohandelsprinsippene for hånden for å lykkes. Å ikke følge disse prinsippene vil sannsynligvis føre til et negativt handelsresultat. Les videre for en grundig titt på disse handelsprinsippene.

Beherske teknisk og fundamental analyse

Handelsforskning skjer gjennom teknisk og fundamental analyse. Teknisk analyse involverer studiet av kvantitative data. Prisdata er et godt eksempel på kvantitative data. Du kan studere historiske prisdata for å forutsi fremtidige prismønstre.

Den fundamentale analysen dreier seg om kvalitative data. Eksempler på kvalitative data er markedsnyheter og hendelser. Å analysere nyhetene og hendelsene bør hjelpe deg med å utnytte nyhetsdrevne prisendringer.

Gjør deg kjent med risikostyringsprosessen

Risikostyring er en stor determinant for vellykket handel. Du vil sannsynligvis mislykkes hvis du ikke mestrer risikostyringsprosessen.

Kvalitetsmeglere må tilby tilstrekkelige verktøy for å hjelpe deg med å mestre prosessen. Vi tilbyr ytterligere verktøy for å hjelpe deg med å håndtere risiko effektivt. De Bitcoin Smarter verktøy skal hjelpe deg med å minimere handelsrisikoen med mer enn 50 %.

Kryptomarkedene endrer seg raskt og er derfor ikke mulig å eliminere handelsrisikoen fullt ut. Du bør ikke legge alle sparepengene dine i kryptohandel.