Tipy a návody

Na budovanie a implementáciu obchodných stratégií nie sú potrebné žiadne obchodné zručnosti Bitcoin Smarter nástroje.

Aby ste však uspeli, musíte mať základné princípy obchodovania s kryptomenami na dosah ruky. Nedodržanie týchto zásad pravdepodobne povedie k negatívnemu výsledku obchodovania. Prečítajte si hĺbkový pohľad na tieto obchodné princípy.

Ovládať technickú a fundamentálnu analýzu

Obchodný výskum prebieha prostredníctvom technickej a fundamentálnej analýzy. Technická analýza zahŕňa štúdium kvantitatívnych údajov. Cenové údaje sú dobrým príkladom kvantitatívnych údajov. Môžete študovať historické údaje o cenách a predpovedať budúce cenové vzorce.

Základná analýza sa točí okolo kvalitatívnych údajov. Príkladmi kvalitatívnych údajov sú správy a udalosti z trhu. Analýza správ a udalostí by vám mala pomôcť využiť zmeny cien vyvolané správami.

Oboznámte sa s procesom riadenia rizík

Riadenie rizika je veľkým determinantom úspešného obchodovania. Ak nezvládnete proces riadenia rizík, pravdepodobne zlyháte.

Kvalitní makléri musia poskytnúť adekvátne nástroje, ktoré vám pomôžu zvládnuť tento proces. Ponúkame ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu efektívne riadiť riziká. The Bitcoin Smarter nástroje by vám mali pomôcť minimalizovať obchodné riziko o viac ako 50 %.

Kryptomeny sa rýchlo menia, a preto nie je možné úplne eliminovať obchodné riziko. Do obchodovania s kryptomenami by ste nemali vkladať všetky svoje úspory.