Tips och tutorials

Ingen handelsfärdighet krävs för att bygga och implementera handelsstrategier genom Bitcoin Smarter verktyg.

Du måste dock ha de grundläggande kryptohandelsprinciperna till hands för att lyckas. Att inte följa dessa principer leder sannolikt till ett negativt handelsresultat. Läs vidare för en djupgående titt på dessa handelsprinciper.

Behärska teknisk och fundamental analys

Handelsforskning sker genom teknisk och fundamental analys. Teknisk analys innebär att studera kvantitativa data. Prisdata är ett bra exempel på kvantitativ data. Du kan studera historiska prisdata för att förutsäga framtida prismönster.

Den fundamentala analysen kretsar kring kvalitativ data. Exempel på kvalitativ data är marknadsnyheter och evenemang. Att analysera nyheter och händelser bör hjälpa dig att dra nytta av nyhetsdrivna prisförändringar.

Bekanta dig med riskhanteringsprocessen

Riskhantering är en stor avgörande faktor för framgångsrik handel. Du kommer sannolikt att misslyckas om du inte behärskar riskhanteringsprocessen.

Kvalitetsmäklare måste tillhandahålla lämpliga verktyg för att hjälpa dig att bemästra processen. Vi erbjuder ytterligare verktyg för att hjälpa dig hantera risker effektivt. De Bitcoin Smarter verktyg bör hjälpa dig att minimera handelsrisken med mer än 50%.

Kryptomarknaderna förändras snabbt och det är därför inte möjligt att helt eliminera handelsrisken. Du bör inte lägga alla dina besparingar på kryptohandel.